Arken Software

Datasystemer for helsetjenesten

Praksisadministrasjonssystemet for tannleger, Dentica, og ebXML komponenten Arken EDI Communicator som benyttes for sikker overføring av dokumenter over Norsk Helsenett.

Nye tjenester i Dentica for kunder av Norsk helsenett

 

I datasystemet Dentica har vi de siste årene elektronisk overført behandlerkrav til NAV. Fra 1.1.2014 har Denticabrukere også kunnet overføre sykmeldinger elektronisk. I Dentica fyller man ut A-delen av sykmeldingen, og sender denne elektronisk til NAV. B, C og D-delene fylles ut automatisk og skrives ut utfyllt med ett tastetrykk. Da gjenstår det bare å signere.

Sending av SMS fra Dentica

 

 

I Dentica kan man sende innkallinger og påminnelse av timer automatisk med bruk at maler som klinikken selv kan redigere. Malene har støtte for flettefelter.

I tillegg kan man sende ut fritekst SMS for annen type av kommunikasjon med pasientene.

 

SMS-systemet i Dentica er et 2-veissystem som fungerer slik at hvis mottakeren svarer på SMS'en fra mobilen så blir denne konvertert til en epost og sendt til klinikken. Dermed blir ingenting borte i kommunikasjonen med pasienten.

SMS-systemet er godkjent av Norsk Helsenett.

Enkel føring av refusjonsskjema

 

 

I Dentica fører man først ferdig pasientens journal. Deretter aktiverer man et nytt refusjonsskjema som automatisk forhåndsutfylles i forhold til valgt innslagspunkt. Det er enkelt å legge til eller fjerne takster utover forhåndsutfyllingen. Når man er ferdig lagrer man

skjemaet. Senere kan man ta skjemaet frem igjen og gjøre eventuelle endringer før man lagrer det på nytt. Skjemaet blir automatisk med når man lager en samleregning for perioden for innsending til Helfo.

Copyright © Arken Software DA. All Rights Reserved