Arken Software

Datasystemer for helsetjenesten

Praksisadministrasjonssystemet for tannleger, Dentica, og ebXML komponenten Arken EDI Communicator som benyttes for sikker overføring av dokumenter over Norsk Helsenett.

Ny timebok i Dentica

Den nye timeboken i Dentica har støtte for side ved side visning av timebøker. Det er enkelt å velge hvilke timebøker som skal være med i timebokvisningen samt hvilken farge hver timebok skal ha i headingen. I tillegg kan det vises flere uker av gangen, helt opp til 48 uker samtidig. Nytt er også at man kan velge hvilke knapper som skal vises i knapperaden for timeboken og i hvilken rekkefølge de kommer.

Ny tjeneste fra NAV - online frikortspørringI Dentica har vi nå lagt inn muligheten for å spørre om en pasient har frikort for en gitt dato. Man gjør dette fra pasientens journal. Dentica sjekker også frikortstatusen automatisk når man lager et refusjonsskjema med innslagspunktene 5, 6A eller 8.

Dette er den første synkrone tjenesten tilrettelagt for tannlegene. Ved synkrone tjenester kobler journalprogrammet seg direkte opp mot serveren hos NAV. De andre tjenestene, behandlerkrav og sykmelding er asynkrone tjenester, dvs kommunikasjonen går via en EDI-postkasse. Online frikortspørring krever at man har installert helsenettet.


 

Sending av SMS fra DenticaI Dentica kan man sende innkallinger og påminnelse av timer automatisk med bruk at maler som klinikken selv kan redigere. Malene har støtte for flettefelter.

I tillegg kan man sende ut fritekst SMS for annen type av kommunikasjon med pasientene.


 

SMS-systemet i Dentica er et 2-veissystem som fungerer slik at hvis mottakeren svarer på SMS'en fra mobilen så blir denne konvertert til en epost og sendt til klinikken. Dermed blir ingenting borte i kommunikasjonen med pasienten.

SMS-systemet er godkjent av Norsk Helsenett.

Enkel føring av refusjonsskjemaI Dentica fører man først ferdig pasientens journal. Deretter aktiverer man et nytt refusjonsskjema som automatisk forhåndsutfylles i forhold til valgt innslagspunkt. Det er enkelt å legge til eller fjerne takster utover forhåndsutfyllingen. Når man er ferdig lagrer man

skjemaet. Senere kan man ta skjemaet frem igjen og gjøre eventuelle endringer før man lagrer det på nytt. Skjemaet blir automatisk med når man lager en samleregning for perioden for innsending til Helfo.

Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm