Statistikk

Statistikken i Dentica består av 2 hoveddeler, en med tall på forskjellige behandlinger og med med hovedvekt på økonomi.


I behandlingsdelen kan du få tall på hvor mange kroner, broer eller fyllinger du har lagt, og om ønskelig på hvilke tenner med oversikt over antall og inntektene på disse. I tillegg kan du få oversikt over antall konsultasjoner, belegg og nye pasienter i perioden. Disse tallene kan også vises grafisk med en rekke typer grafer.


I delen med økonomisk oversikter kan du lage omsetningsrapporter til ditt regnskapsbyrå og vedlikeholde din kassadagbok som vi har kalt dagsoppgjør.


Hvis du har avtale om direkte oppgjør med trygdekontoret kan du herfra lage et samleskjema med alle underbilag for perioden.


Som en kjekk liten funksjon kan du avstemme betalingsterminalen din herfra. Noen nye terminaler har ikke papirrull lenger så da gjør du avstemningen herfra og får utskriften på vanlig papir.