Journal

Journalen i Dentica er logisk bydg opp og strukturert. Det er lett å gå mellom de forskjellige deljournalene og de er oversiktlige og greie å arbeide med. Journalhistorikken til pasienten ligger hele tiden til venstre i skjermbildet og med ett museklikk kan du vise innholdet i et gammelt refusjonskjema eller en ordreseddel.


Når du fører i utførtjournalen plukkes prisene fra din prisliste, benytter du tidsdebitering på den taksten, blir du spurt om å angi antall minutter. Vi du senere lage et refusjonsskjema blir det automatisk satt opp et forslag basert på din jounralføring men med de offentlige takstene.


I Dentica ligger det mange ferdige skjemaer inne til utfylling; epikrise, ordreseddel til tannteknisk laboratorium, helseskjema, henvisning, resept og refusjonskjemaer. I tillegg er det et meget fleksibelt dokumentarkiv hvor du kan lage dine egne maler med flettefelt som Dentica fyller ut når du lager et nytt dokument basert på denne malen. Du kan også knytte til eksterne dokumenter som innskannede papirer og fakser og digitale bilder. Alt lagres i pasientens journal og med ett museklikk kan innholdet senere vises i journalen.


I behandlingsforslagsdelen kan du sette opp, skrive ut og lagre inntil 3 alternative behandlingsforslag på pasienten. Når pasienten har bestemt seg så klikker du på alternativet som ble valgt og bruker dette som basis for videre journalføring.


Du finner en meget omfattende og detaljert diagnosedel som er strukturert i forhold til ICD-10 kode standarden. Alle diagnoser i Dentica som finnes i denne standarden kommer automatisk med tilhørende ICD-10 kode som en del av journalteksten.


For de mere avanserte brukerene er det mulighet for å knytte de mest brukte behandlingene til hurtigtaster. På denne måten kan feks. en revisjonspasient føres med 4 tastetrykk.


Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Journal Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Journal Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Journal Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Journal Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Journal