Betaling

I økonomidelen har du kontroll med alle dine fordringer og innbetalinger. Det er benyttet fargekoder på forfalte fordringer slik at de er lette å få øye på.


Som en del av dine faste parametre kan du legge inn dager før forfall på fakturaer, morarenter, separate beløp på fakturagebyr, purregebyr og inkassovarselgebyr og antall dager etter forfall før du blir varslet med en fargemarkering.


Dentica håndterer alle de vanligste betalingsformene som kontant, kort, giro og faktura. Med kortbetalinger blir beløpet automatisk overført til terminalen og du kan følge med på betalingsprosessen på skjermen din. Blir transaksjonen godkjent av banken blir dette automatisk oppdatert i Dentica. Har dere separate økonomier i klinikken kan Dentica automatisk rute pengene til riktig konto uten at dere trenger å trykke noe som helst på betalingsterminalen. Dentica støtter alle betalingsterminaler knyttet til BBS. Det betyr at du kan bestille terminal av banken din og få denne knyttet opp til PC'en og Dentica.


I Dentica's purrerutine kan du i et jafs få skrevet ut alle forfalte fordringer. Det er lett å gjøre unntak og ta folk ut av listen før du skriver ut. På samme måte er det en inkassorutine som lager et samleskjema til ditt inkassobyrå.


Det finnes også en rutine som gjør at du kan gå tilbake i tid og få frem en liste over utestående fordringer ved et årsskifte. Denne listen kan brukes som billag til regnskapet.