Timebok

Timeboken i Dentica er lett å bruke og har samtidig en rekke nyttige funksjoner for en travel praksis. De fleste funksjonene kan aktiveres med både mus og tastatur for mest mulig effektiv bruk. Det er lett å legge inn nye timereservasjoner og senere flytte, slette eller kopiere disse.


Du velger selv hvordan du vil se informasjonen i timeboken. Du kan velge hvilke farger som skal benyttes på de forskjellige behandlingstypene. Du kan velge skriftsstørrelsen og bredden på hver dag slik at du ser det du trenger. Det er lett å "hoppe rundt" og vise forskjellige dager frem eller tilbake i tid. Du kan velge om du vil se om timer mangler innkallingskort eller om de er sendt ut. Du kan også få en markering som forteller at en pasient mangler journalføring.


Avbestillinger og ikke møtt kan markeres direkte fra timebok med kommentarer som blir journalført uten at du trenger å gå inn i journalen. Det samme med ombestillinger, det blir også journalført.


Arbeidstiden er lett å justere slik at det ikke blir gjort timereservasjoner utenom arbeidstiden. Det er lett å gjøre unntak og legge inn timereservasjoner på tidspunkter utenom regulær arbeidstid. Det er mulig å legge opp flere pauser på en dag hvis det er langåpent.


Ved endringer i ferieplaner eller ved sykdom er det lett å flytte alle timereservasjonene på en dag eller en hel uke til en annen. Med et tastetrykk har du skrevet ut et nytt timekort mens paienten venter.


Behandlerne kan også vises side ved side:Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Appointment book Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Appointment book Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Appointment book Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Appointment book Dental Practice Management Software Zahnarztsoftware Zahnarztprogramm Appointment book