EDI

Arken EDI Communicator er utviklet i C++ med .NET 4.0.


I utviklingsarbeidet har vi lagt vekt på at den skal være så lett som mulig å integrere, installere, vedlikeholde og supportere. Vi tror vi har lykkes med det uten å gå på bekostning av funksjonalitet og nytteverdi.

 

Når communicatoren aktiveres så startes den som en egen thread, dvs den går i parallell med hovedprogrammet slik at brukeren kan fortsette med andre gjøremål i journalprogrammet samtidig som overføringen går sin gang. Dette er en fordel da det kan være flaskehalser eller problemer i mottaket hos NAV. Det er lett å veksle mellom overføringsskjermbildet og journalprogrammet da communicatoren kommer opp som et eget ikon ved siden av journalsystemikonet på startlinjen i Windows.